PALVELUT

TUOTEKEHITYSPALVELUT
KÄYTTÖÖNSOVELTUVUUS
ANALYYSIT
VAURIO- JA LUOTETTAVUUSANALYYSIT
MUUT PALVELUT

TYÖKALUT

LUJUUSLASKENTA (FEM)
VIRTAUSLASKENTA (CFD)
MONIKAPPALEDYNAMIIKKA (MBD)

 

LISÄTIETOA PALVELUISTAMME

Jussi Rinnevalli
(lujuuslaskenta, vaurioanalyysi)
040 548 8131

Katja Lappalainen
(virtaus- ja lämpöanalyysit)
040 026 4935


Suomen Vahvimmat

Nefems member

LÄMPÖSIMULOINTI (CFD)

- Johtuminen, konvektio ja säteilylämmönsiirto -

Lämmönsiirrolla on merkittävä rooli useissa sovelluksissa. CFD -laskennan käyttömahdollisuudet erilaisissa lämpöanalyyseissä ovat hyvin laajat. Alla on esitetty muutama esimerkki kiinnostuksen kohteista

  • Osien ja laitteiden energiatehokkuuden kehittäminen
  • Lämmityksen tai jäähdytyksen optimointi
  • Lämmitys/jäähdytyslaitteiston keskimääräisen lämmönsiirtokertoimen arviointi
  • Maksimi- ja minimilämpötilojen arvioiminen (mm. reaktorit, uunit)
  • Prosessianalyysit, prosessin laitteistoihin aiheuttamat termiset jännitykset

Lämmönsiirtimen toiminnan analysointi

Lämmönsiirtimien simuloinnissa kiinnostavia asioita ovat mm. putkien tai vastusten pintalämpötila, joka on harvoin tasainen. Paikalliset kylmät tai kuumat kohdat voivat aiheuttaa epätoivottua kondensoitumista tai nesteen ylikuumenemista. Lisäksi putkipuolen virtausten epätasainen jakautuminen voi turhaan heikentää lämmönsiirtimen tehoa. Viskoosin fluidin tapauksessa myös suhteellisen suuret lämpötilaerot lyhyellä matkalla tekevät mittaamisesta haastavaa, jolloin virtauslaskennasta saadaan apua mittaustuloksien tulkintaan ja trendien analysointiin.

CFD-Thermal-simulation of oil heater

Lämpötila öljylämmittimessa haittalevyjen kanssa (yllä) ja ilman (alla). Haittalevyillä voidaan tehostaa lämmönsiirtoa, mutta ne nostavat painehäviötä. Erityisesti kylmällä, hyvin viskoosilla öljyllä vaikutus painehäviöön on huomattava. Virtauslaskennan avulla voidaan analysoida levyjen sijainnin ja lukumäärän vaikutusta.

 

 

TAKAISIN

Virtaussimulointi (CFD) lämpösäteily
Lämpötilaprofiili toispuoleiselle lämpösäteilylle altistuneessa lämpussa ja lampun lämpösuojassa (CFD -laskenta)
Lämpölaskenta Lämmönsiirrin CFD
Hetkellinen lämmönsiirtimen vaippaan muodostuva lämpötilaprofiili kylmäkäynnistyksen yhteydessä
(CFD -laskenta)

Stressfield Oy, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta