PALVELUT

TUOTEKEHITYSPALVELUT
KÄYTTÖÖNSOVELTUVUUS
ANALYYSIT
VAURIO- JA LUOTETTAVUUSANALYYSIT
MUUT PALVELUT

TYÖKALUT

LUJUUSLASKENTA (FEM)
VIRTAUSLASKENTA (CFD)
MONIKAPPALEDYNAMIIKKA (MBD)

 

LISÄTIETOA PALVELUISTAMME

Jussi Rinnevalli
(lujuuslaskenta, vaurioanalyysi)
040 548 8131

Katja Lappalainen
(virtaus- ja lämpöanalyysit)
040 026 4935


Suomen Vahvimmat

Nefems member

SEKOITUS- JA EROTUSPROSESSIEN VIRTAUSLASKENTAA

Aineiden sekoittumisen tai erottamisen hallinta on keskeinen osa monia prosesseja. Kiinnostuksen kohteena voi olla esimerkiksi kahden tai useamman faasin tasainen sekoittuminen sekoitussäiliössä, Lisäaineen lisääminen putkeen tai kiintoaineen saostaminen nesteestä.

Virtauslaskenta (CFD) antaa yhdellä simuloinnilla suuren määrän tietoa sekoitusprosessin toimivuudesta. Sovelluksesta riippuen tietoa voidaan saada

 • Virtauskentistä 
  mm. sekoittumis/erottumistehokkuus, virtauskentät kriittisten alueiden (kuten lämmitys/jäähdytyskierukka) lähellä
 • Painekentistä 
  mm. sekoittimen ja mahdollisten virtaushaittojen pinnoilla
 • Lämpöanalyysi
  mm. tietoa lämmönsiirtotehosta
 • Faasien sekoittumiseen liittyvistä muista kiinnostavista ilmiöistä
  mm. reaktiot, lämpötilat, aineensiirto

Lisäksi prosessin optimointi CFD -laskennalla on koetoimintaan verrattuna verrattain yksinkertaista ja mm. sekoittimen muodon vaikutuksen analysointi ei vaadi uuden, kalliin prototyypin rakentamista.

CFD -LASKENTA: Yksifaasivirtaus sekoitussäiliössä

Virtauslaskennan avulla selvitettiin sekoituselimelle aiheutuvia painekuormia sekoituselimen rakenteen lujuusteknisen tarkastelut lähtötiedoiksi. Samalla saatiin tietoa sekoitustehosta ja 1-faasi virtausprofiileista ja -nopeuksista.

CFD-Virtauslaskenta-sekoitus-painekuormat

TAKAISIN

CFD-monifaasi virtauslaskenta - slurryn virtaus putkessa
kiintoaineen tilavuusosuusjakauma turbulentissa putkivirtauksessa. CFD laskenta kolmella partikkelikoolla.
 
CFD - virtauslaskenta - neste kiintoaine sekoittuminen
Neste-kiintoaine sekoituksen virtauslaskenta.

Stressfield Oy, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta