PALVELUT

TUOTEKEHITYSPALVELUT
KÄYTTÖÖNSOVELTUVUUS
ANALYYSIT
VAURIO- JA LUOTETTAVUUSANALYYSIT
MUUT PALVELUT

TYÖKALUT

LUJUUSLASKENTA (FEM)
VIRTAUSLASKENTA (CFD)
MONIKAPPALEDYNAMIIKKA (MBD)

 

LISÄTIETOA PALVELUISTAMME

Jussi Rinnevalli
(lujuuslaskenta, vaurioanalyysi)
040 548 8131

Katja Lappalainen
(virtaus- ja lämpöanalyysit)
040 026 4935


Suomen Vahvimmat

Nefems member

VIRTAUSLASKENTA (CFD)

Virtauslaskenta (CFD -laskenta) tarjoaa työkaluja, joiden avulla voidaan saada sellaista tietoa laitteen toiminnasta, jonka mittaaminen voi olla hankalaa, tai jopa mahdotonta. Virtauslaskenta mittaamisen lisänä, tarjoaa arvokasta lisätietoa siitä, missä kriittiset kohdat kiinnostavien asioiden suhteen ovat. Myös virtauksen vaikutus rakenteeseen voidaan huomioida (FSI – Fluid-Structure Interaction).

Kiinnostavia asioita voivat olla mm.

  • Virtauksen jakaantuminen
  • Virtauksen aiheuttama painehäviö tai paineiskut
  • Paikalliset nopeudet (mm. jäähdytys)
  • Ei-toivottu virtauskäyttäytyminen (mm. takaisinvirtaus, saostuminen)

Alla on kaksi esimerkkiä virtauslaskennasta .

CASE 1: Jakotukin virtauslaskenta - venttililityypin vaikutus virtauksen jakaantumiseen

Virtauslaskenta-CFD-virtauksen_jakautuminen_jakotukissa

CASE 2: Sihtirummun virtauslaskenta - Pyörivän foilin aiheuttama paineimpulssi sellumassan erottelulaitteiston siivekkeissä

Virtauslaskenta ( CFD ) - massanerottelulaitteison paineanalyysi

 

TAKAISIN

Virtauslaskenta (virtaussimulointi, CFD -laskenta) - Nopeusjakauma keskipakopuhaltimessa, jossa taaksepäin kaareutuvat siivekkeet

Nopeusjakauma keskipakopuhaltimessa, jossa taaksepäin kaareutuvat siivekkeet

Virtauslaskenta (FSI). Virtauksen aiheuttama pullistuma.

Virtauksen aiheuttama pullistuma
Virtauslaskenta-CFD-foilin liikkuminen aiheuttama takaisinvirtaus
Foilin aiheuttama takaisinvirtaus

Stressfield Oy, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta