PALVELUT

TUOTEKEHITYSPALVELUT
KÄYTTÖÖNSOVELTUVUUS
ANALYYSIT
VAURIO- JA LUOTETTAVUUSANALYYSIT
MUUT PALVELUT

TYÖKALUT

LUJUUSLASKENTA (FEM)
VIRTAUSLASKENTA (CFD)
MONIKAPPALEDYNAMIIKKA (MBD)

 

LISÄTIETOA PALVELUISTAMME

Jussi Rinnevalli
(lujuuslaskenta, vaurioanalyysi)
040 548 8131

Katja Lappalainen
(virtaus- ja lämpöanalyysit)
040 026 4935


Suomen Vahvimmat

Nefems member

VIRTAUSLASKENTA (CFD)

- Laskennallista tietoa mittaamattomista ilmiöistä -

Virtauslaskenta (CFD -laskenta, virtaussimulointi) on monipuolinen työkalu, joka auttaa saamaan paremman ymmärryksen prosessien ja laitteiden toiminnasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Mittaaminen ja näköhavainnot eivat usein ole mahdollisia tai niillä saadaan vain keskimääräisiä arvoja. Yksityiskohtaista tietoa esimerkiksi pyörteilystä tai pysähtyneestä virtauksesta on vaikea saada. Virtauslaskenta tarjoaakin ainutlaatuisen mahdollisuuden saada yksityiskohtaista, laskennallista tietoa - mittaamattomista asioista.

Virtauslaskennan tavoitteena voi olla esimerkiksi lampöjakaumat, aineensiirto, virtausnopeudet, virtausvastukset, paineprofillit, faasimuutokset, sekoittuminen, reaktionopeus, palaminen, saostuminen, rakenteen deformaatio tai jähmettyminen. Faaseja virtaussimuloinnissa voi olla yksi tai useampi. Alla on muutaman esimerkin siitä, millaiset asiat ovat kiinnostaneet asiakkaitamme.

CFD-laskennan hyödyntämismahdollisuuksia:

  • CFD -laskenta osana tuotekehitystä
    Virtauslaskenta tarjoa monipuoliset mahdollisuudet osana tuotekehitysprosessia. Stressfield Oy tarjoaa yrityksellesi osaavan, luotettavan ja motivoituneen tuotekehityskumppanin. Lue lisää: Tuotekehityspalvelut

  • CFD -laskenta ongelmanratkaisun tukena
    Aina ei voi tietää, mikä aiheuttaa ongelmia laitteen tai osan toiminnassa. CFD -laskennalla voimme saada yksityiskohtaista tietoa siitä mitä tapahtuu siellä, minne emme näe. Laboratoriomittaukset antavat vain paikallista tietoa ilmiöistä, joiden perusteella voidaan arvioida prosessin käyttäytymistä. Virtauslaskennan avulla saadaan kokonaisvaltaisemaa tietoa joka helpottaa käyttäytymisen ymmärtämistä. Kun ymmärrämme ilmiön ongelmien takana, on helpompi muuttaa tilannetta toivottuun suuntaan.

  • CFD -laskenta laitteistojen ja linjastojen mitoituksen optimointityökaluna
    Virtauslaskenta on käytännöllinen työväline myös laitteistojen ja linjastojen mitoituksen optimoinnissa. Monien prosessilaitteiden virtaustekniseen mitoitukseen löytyy hyvät työkalut ja hyvään lopputulokseen päästään alan käsikirjoja ja yleisiä ohjeita hyödyntämällä. Mikäli tavoitteena on prosessin optimointi tai halutaan varmistaa lämpötilan tai virtauksen tasainen jakautuminen, virtauslaskenta antaa oivalliset työkalut.

Virtauslaskennan tulokset voidaan esittää havainnollistavina lämpötila-, paine-, nopeus- ja faasi/partikkelijakaumina. Myös vektorikentät ja virtaviivat antavat helposti ymmärrettävän kuvan simuloiduista ilmiöistä. Tuloksena voidaan saada myös numeerisia arvoja, jotka helpottavat tulosten vertaamista keskenään. Esimerkkejä CFD -laskennasta saatavista vertailuarvoista ovat keskimääräinen virtausnopeus, paine tai lämpötila, kokonaispainehäviö, putkiston osan paikallisvastus, sekoittimen teholuku ja reaktio/palamisnopeus. Lisäksi virtauslaskennan avulla voidaan arvioida kuinka kauan sekoittuminen, lämmitys/jäähdytys tai vaikka säiliön tyhjeneminen kestää. Ja ennen kaikkea, miten suunnitellut toiminnot vaikuttavat kiinnostavaan ilmiöön.

Käytössämme ovat virtauslaskentaohjelmat Fluent ja OpenFoam sekä mallinnus/jälkikäsittelyohjelmat FEMAP, NX6, Ansys Workbench, Space Claim ja MSC. Patran.

Virtauslaskenta-CFD-lammonsiirto-vaipan lammitys
CFD-sekoituksen virtauslaskenta-sekoituselimen painekuormat
CFD-jakotukin virtauslaskenta
CFD-säteilylämmönsiirron virtauslaskenta

Stressfield Oy, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta