PALVELUT

TUOTEKEHITYSPALVELUT
KÄYTTÖÖNSOVELTUVUUS
ANALYYSIT
VAURIO- JA LUOTETTAVUUSANALYYSIT
MUUT PALVELUT

TYÖKALUT

LUJUUSLASKENTA (FEM)
VIRTAUSLASKENTA (CFD)
MONIKAPPALEDYNAMIIKKA (MBD)

 

LISÄTIETOA PALVELUISTAMME

Jussi Rinnevalli
(lujuuslaskenta, vaurioanalyysi)
040 548 8131

Katja Lappalainen
(virtaus- ja lämpöanalyysit)
040 026 4935


Suomen Vahvimmat

Nefems member

EKSPLISIITTINEN LASKENTA

- Nopeiden ilmiöiden analyysi -

Erittäin nopeiden tai voimakkaasti epälineaaristen tapahtumien analyysiin käytämme eksplisiittistä laskentaa. Esimerkkejä ovat esimerkiksi törmäykset, nesteen ja rakenteen interaktio, ROPS/FOPS-kokeet, valmistusprosessit, pudotuskokeet sekä räjähdykset.

Case Sisu-auto, miinakilven optimointi

Stressfield Oy on ollut Sisu-auton yhteistyökumppani miinakilpien kehittämisessä. Analyysien tavoitteena on ollut varmistaa, ettei paineaalto pääse läpäisemään kilpeä. Toisin sanoen halutaan varmistaa ettei miinakilpeen tule reikiä, jotka olisivat kohtalokkaita ajoneuvon hytissä olevien ihmisten kannalta. Lisäksi on haluttu minimoida ohjaamoon räjähdyksen seurauksena aiheutuvia kiihtyvyyksiä.

 

Lujuuslaskenta - dynaaminen laskenta

Lujuuslaskenta - dynaaminen laskentaLujuuslaskenta - dynaaminen laskenta

Panssaroidun ajoneuvon miinakilven laskenta (räjähdyksen simulointi) vas.= simulointi oik. = testi

 

TAKAISIN

Lujuuslaskenta - dynaaminen laskenta

Lujuuslaskenta - dynaaminen laskenta

Lujuuslaskenta - dynaaminen laskenta

Nesteen ja rakenteen interaktio (vesi-rengas)

Stressfield Oy, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta