PALVELUT

TUOTEKEHITYSPALVELUT
KÄYTTÖÖNSOVELTUVUUS
ANALYYSIT
VAURIO- JA LUOTETTAVUUSANALYYSIT
MUUT PALVELUT

TYÖKALUT

LUJUUSLASKENTA (FEM)
VIRTAUSLASKENTA (CFD)
MONIKAPPALEDYNAMIIKKA (MBD)

 

LISÄTIETOA PALVELUISTAMME

Jussi Rinnevalli
(lujuuslaskenta, vaurioanalyysi)
040 548 8131

Katja Lappalainen
(virtaus- ja lämpöanalyysit)
040 026 4935


Suomen Vahvimmat

Nefems member

KRIITTINEN SÄRÖKOKO

 

Tarkastuksessa löydetään usein rakenteesta alkuvikoja joiden koko ylittää normaalit laatuvaatimukset. Käyttöönsoveltuvuusanalyysin avulla voidaan arvioida, täyttääkö rakenne silti asetetut vaatimukset ja voidaanko sitä käyttää turvallisesti aiottuun tarkoitukseen.

Tällaisessa työssä voidaan käyttää apuna kriittisen särökoon määritystä.

Analyysin tuloksena saadaan tieto siitä, onko havaittu vika niin suuri, että se johtaisi vaurion etenemiseen käytön aikana.

Päätös rakenteen soveltuvuudesta käyttöön tehdään vertaamalla laskennallista jännitysintensiteettiä materiaalin kynnysintensiteettiarvoon.

Lujuuslaskenta - kriittinen särökokoLujuuslaskenta - kriittinen särökoko

Hampaan särönkasvumalli ja jännitysintensiteettikuvaaja (transientti kontaktianalyysi)
Lujuuslaskenta - kriittinen särökokoLujuuslaskenta - kriittinen särökoko

Lujuuslaskenta - kriittinen särökokoLujuuslaskenta - kriittinen särökoko

Joitakin analyysissa käytettäviä kaavoja 

 

TAKAISIN

Lujuuslaskenta - kriittinen särökoko

Lujuuslaskenta - kriittinen särökoko

Lujuuslaskenta - kriittinen särökoko

Särön käyttäytyminen kontaktikohdan siirtyessä(deformaatiot skaalattu 100-kertaisiksi)

Stressfield Oy, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta