PALVELUT

TUOTEKEHITYSPALVELUT
KÄYTTÖÖNSOVELTUVUUS
ANALYYSIT
VAURIO- JA LUOTETTAVUUSANALYYSIT
MUUT PALVELUT

TYÖKALUT

LUJUUSLASKENTA (FEM)
VIRTAUSLASKENTA (CFD)
MONIKAPPALEDYNAMIIKKA (MBD)

 

LISÄTIETOA PALVELUISTAMME

Jussi Rinnevalli
(lujuuslaskenta, vaurioanalyysi)
040 548 8131

Katja Lappalainen
(virtaus- ja lämpöanalyysit)
040 026 4935


Suomen Vahvimmat

Nefems member

LUJUUSLASKENTA (FEM)

- tavoitteena rakenteen muodon ja materiaalinkäytön optimointi
sekä kestävyyden varmentaminen -

Teknisen laskennan palvelumme toteutetaan useimmiten tietokoneavusteista FEM-laskentaa käyttäen. Laskennalla pyritään rakenteen muodon ja materiaalinkäytön optimoimiseen sekä rakenteen kestävyyden varmentamiseen. Teknisen laskennan avulla voi hakea ratkaisuja useisiin erilaisiin ongelmiin. Alla muutama esimerkkitapaus aikaisemmista projekteistamme:

Lujuusanalyysien tulosten raportoinnin lisäksi annamme mielellämme neuvoja rakenteen parantamiseksi tai optimoimiseksi. Kirjoitamme myös asiantuntijalausuntoja tarvittaessa (esim. käyttöönsoveltuvuusarviointeja rakenteille, joissa on havaittu valmistusvirhe tai muu poikkeama alkuperäisestä laadusta).

Käytössämme on laskentaohjelmat MSC.Nastran, NX.Nastran, MSC.MARC, ANSYS Professional ja LS-Dyna sekä mallinnus/jälkikäsittelyohjelmat FEMAP, NX6, Space Claim ja MSC.Patran.

Painelaitteiden standardin EN 13445 mukaiseen laskentaan käytämme Visual Vessel Design (VVD) -ohjelmaa.

 

 

Stressfield Oy, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta