PALVELUT

TUOTEKEHITYSPALVELUT
KÄYTTÖÖNSOVELTUVUUS
ANALYYSIT
VAURIO- JA LUOTETTAVUUSANALYYSIT
MUUT PALVELUT

TYÖKALUT

LUJUUSLASKENTA (FEM)
VIRTAUSLASKENTA (CFD)
MONIKAPPALEDYNAMIIKKA (MBD)

 

LISÄTIETOA PALVELUISTAMME

Jussi Rinnevalli
(lujuuslaskenta, vaurioanalyysi)
040 548 8131

Katja Lappalainen
(virtaus- ja lämpöanalyysit)
040 026 4935


Suomen Vahvimmat

Nefems member

MATERIAALIEN MUOVAUS

- Valssaus, Plastinen muovaus -

Materiaalien muovauksen simulointi vaatii epälineaarisen laskennan käyttämistä. Laskenta voidaan tehdä joko eksplisiittisesti tai implisiittisesti.

Tyyppillisiä esimerkkikohteita on syväveto, valssaus, prässäys, liittäminen sekä hitsauksen simulointi. Analyysin avulla saadaan selville muun muassa kappaleen lopullinen muoto (takaisinjoustot), jäännösjännitysten jakautuminen ja suuruus muokkauksen jälkeen sekä työhön tarvittavat voimat.

 

Lujuuslaskenta - materiaalien muovaus

RHS-profiilin kylmämuovaus

 

TAKAISIN

Lujuuslaskenta - materiaalien muovaus

Lujuuslaskenta - materiaalien muovaus

Lujuuslaskenta - materiaalien muovaus

Lujuuslaskenta - materiaalien muovaus

Kennolevyn SP muovaus

Stressfield Oy, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta