PALVELUT

TUOTEKEHITYSPALVELUT
KÄYTTÖÖNSOVELTUVUUS
ANALYYSIT
VAURIO- JA LUOTETTAVUUSANALYYSIT
MUUT PALVELUT

TYÖKALUT

LUJUUSLASKENTA (FEM)
VIRTAUSLASKENTA (CFD)
MONIKAPPALEDYNAMIIKKA (MBD)

 

LISÄTIETOA PALVELUISTAMME

Jussi Rinnevalli
(lujuuslaskenta, vaurioanalyysi)
040 548 8131

Katja Lappalainen
(virtaus- ja lämpöanalyysit)
040 026 4935


Suomen Vahvimmat

Nefems member

RAKENTEEN KESTOIÄN MÄÄRITYS

 

Rakenteiden kestoiän kannalta ratkaiseva vauriomekanismi on useimmiten väsyminen.

Stressfield Oy on erikoistunut rakenteiden kestoiän määrittämiseen. Kestoiän määrittäminen voidaan tehdä joko perinteisen väsymisanalyysin tai murtumismekaanisen analyysin keinoin.

Väsymisanalyysissa voidaan käyttää hyväksi eri normeja (esim. EN, DNV) tai yleisesti tunnustettuja tutkimustuloksia ja suosituksia (esim. IIW).

Murtumismekaanista analyysia voidaan käyttää silloinkin, kun kestävyyttä ei voida arvioida normien tai suositusten perusteella (ei-luokitellut detaljit, hitsin juurenpuolen väsyminen).

Kestoiän määritykseen liittyy useimmiten myös kestoiän parantaminen. Annamme suosituksia siitä, miten rakennetta pitäisi muuttaa, että haluttu kestoikä saavutetaan.

Lujuuslaskenta - rakenteen kestoiän määritys

Nostopuomin ekvivalentti jännitysvaihtelu

 

TAKAISIN

Lujuuslaskenta - rakenteen kestoiän määritys

Lujuuslaskenta - rakenteen kestoiän määritys

Lujuuslaskenta - rakenteen kestoiän määritys

Lujuuslaskenta - rakenteen kestoiän määritys

Akselin pään kuormitus ja väsymislujuuden arviointi

Stressfield Oy, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta