PALVELUT

TUOTEKEHITYSPALVELUT
KÄYTTÖÖNSOVELTUVUUS
ANALYYSIT
VAURIO- JA LUOTETTAVUUSANALYYSIT
MUUT PALVELUT

TYÖKALUT

LUJUUSLASKENTA (FEM)
VIRTAUSLASKENTA (CFD)
MONIKAPPALEDYNAMIIKKA (MBD)

 

LISÄTIETOA PALVELUISTAMME

Jussi Rinnevalli
(lujuuslaskenta, vaurioanalyysi)
040 548 8131

Katja Lappalainen
(virtaus- ja lämpöanalyysit)
040 026 4935


Suomen Vahvimmat

Nefems member

STAATTINEN ANALYYSI

- Siirtymien ja jännitysten laskenta -

Perinteisen lujuuslaskennan keinoin saadaan selvitettyä rakenteen siirtymät ja jännitykset.

Stressfield Oy voi tarjota sekä lineaarista, että epälineaarista staattista analyysia.

Lineaarinen analyysi on eniten käytetty analyysimuoto. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi mitoitettaessa rakenteita eri normien perusteella tai siitä saatavia tuloksia voidaan käyttää jatkotarkasteluiden (väsymisanalyysi, murtumisanalyysi) lähtötietoina.

Epälineaarisella analyysilla voidaan saada luotettavia tuloksia myös tilanteissa joissa

  • rakenteen siirtymät ovat suuria
  • materiaalin suhteellisuusraja ylitetään
  • rakenneosat ovat kontaktissa toistensa kanssa.

 

Lujuuslaskenta - staattinen analyysiLujuuslaskenta - staattinen analyysi

Lineaarinen analyysimalli (offshore)

Lujuuslaskenta - staattinen analyysiLujuuslaskenta - staattinen analyysi

Lineaarinen analyysimalli (liikkuva nostokone)

 

TAKAISIN

Lujuuslaskenta - staattinen analyysi

Ruuvikierteen kontaktimalli

Lujuuslaskenta - staattinen analyysi

Lujuuslaskenta - staattinen analyysi

Lujuuslaskenta - staattinen analyysi

Epälineaarinen kontaktimalli (laakerointi)

Stressfield Oy, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta