PALVELUT

TUOTEKEHITYSPALVELUT
KÄYTTÖÖNSOVELTUVUUS
ANALYYSIT
VAURIO- JA LUOTETTAVUUSANALYYSIT
MUUT PALVELUT

TYÖKALUT

LUJUUSLASKENTA (FEM)
VIRTAUSLASKENTA (CFD)
MONIKAPPALEDYNAMIIKKA (MBD)

 

LISÄTIETOA PALVELUISTAMME

Jussi Rinnevalli
(lujuuslaskenta, vaurioanalyysi)
040 548 8131

Katja Lappalainen
(virtaus- ja lämpöanalyysit)
040 026 4935


Suomen Vahvimmat

Nefems member

STABILITEETTILASKENTA

- Nurjahdus- lommahdus- ja kiepahdusilmiöt -

Stabiliteettilaskennan avulla tutkitaan rakenteen herkkyyttä nurjahdus-, lommahdus tai kiepahdusilmiöiden johdosta tapahtuvalle kantokyvyn menetykselle. Tyypillisiä sovelluskohteita ovat esimerkiksi rakennusten rungot, sillat, varastot, siilo- ja säiliörakenteet, nostokoneiden puomit ja monet muut taivutus- tai puristuskuormaa kantavat rakenteet.

Lineaarista stabiliteettilaskentaa käytetään usein silloin, kun rakenteen kantokykyä arvioidaan jonkin standardin pohjalta.

Epälineaarisella laskennalla voidaan selvittää esimerkiksi alkumuodonmuutosten (lommot, kaarevuus) vaikutusta levykenttien kantokykyyn. Myös epäsäännöllisen muotoisten levykenttien analysointi vaatii usein epälineaarista analyysia.

Lujuuslaskenta - stabiliteetti: nurjahdus-, lommahdus- ja kiepahdusilmiöt

Lineaarinen nurjahdusanalyysi (ominaisarvo)

 

TAKAISIN

Lujuuslaskenta - stabiliteetti: nurjahdus-, lommahdus- ja kiepahdusilmiöt

Lujuuslaskenta - stabiliteetti: nurjahdus-, lommahdus- ja kiepahdusilmiöt

Kattorakenteen epälineaarinen lommahdusanalyys

Lujuuslaskenta - stabiliteetti: nurjahdus-, lommahdus- ja kiepahdusilmiöt

Kartion epälineaarinen post-buckling analyysi

Stressfield Oy, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta