PALVELUT

TUOTEKEHITYSPALVELUT
KÄYTTÖÖNSOVELTUVUUS
ANALYYSIT
VAURIO- JA LUOTETTAVUUSANALYYSIT
MUUT PALVELUT

TYÖKALUT

LUJUUSLASKENTA (FEM)
VIRTAUSLASKENTA (CFD)
MONIKAPPALEDYNAMIIKKA (MBD)

 

LISÄTIETOA PALVELUISTAMME

Jussi Rinnevalli
(lujuuslaskenta, vaurioanalyysi)
040 548 8131

Katja Lappalainen
(virtaus- ja lämpöanalyysit)
040 026 4935


Suomen Vahvimmat

Nefems member

ISKU- JA TÄRINÄKOKEIDEN SIMULOINTI

 

Monilta liikkuvaan kalustoon liitettäviltä laitteilta, esim. instrumenteilta, vaaditaan tiettyjen isku- tai tärinävaatimusten täyttämistä. Useimmiten tämä on todistettava jonkin standardin mukaisella isku- tai tärinäkokeella.

Näiden vaatimusten täyttäminen on usein vaikeaa ja tuotteen kehittäminen vaatimukset täyttäväksi vaatii useita iteraatiokierroksia. Varsinkin värähtelyväsymislujuuden varmentaminen vie runsaasti aikaa perinteisiä tuotekehitysmenetelmiä käyttäen.

Olemme simuloineet lyhytaikaisia iskukokeita ja pitkäaikaisia tärinäkokeita esim. laivoihin ja juniin tuleville laitteille. Simuloimalla on saatu hyviä tuloksia ja tuotekehitysaika on lyhentynyt. Jälkeenpäin tehdyt hyväksyttämiskokeet ovat varmentaneet lopputuotteen vaatimustenmukaisuuden.

Lujuuslaskenta - isku- ja tärinäkokeet

Lujuuslaskenta - isku- ja tärinäkokeet

Rakenteen PSD-vasteita (MPa^2/Hz)

 

Simuloidun tärinäkokeen tuloksia

Lujuuslaskenta - isku- ja tärinäkokeet

RMS jännitys (MPa)

Lujuuslaskenta - isku- ja tärinäkokeet

Zero Crossing taajuus (Hz)
Simuloidun iskukokeen tuloksia
Lujuuslaskenta - isku- ja tärinäkokeet
Kiihtyvyys iskukuormituksella

Lujuuslaskenta - isku- ja tärinäkokeet

Iskukuormituksen jännitykset

Stressfield Oy, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta