PALVELUT

TUOTEKEHITYSPALVELUT
KÄYTTÖÖNSOVELTUVUUS
ANALYYSIT
VAURIO- JA LUOTETTAVUUSANALYYSIT
MUUT PALVELUT

TYÖKALUT

LUJUUSLASKENTA (FEM)
VIRTAUSLASKENTA (CFD)
MONIKAPPALEDYNAMIIKKA (MBD)

 

LISÄTIETOA PALVELUISTAMME

Jussi Rinnevalli
(lujuuslaskenta, vaurioanalyysi)
040 548 8131

Katja Lappalainen
(virtaus- ja lämpöanalyysit)
040 026 4935


Suomen Vahvimmat

Nefems member

Monikappaledynamiikka (MBD)

- Simuloitu tuotetestaus = nopeutettu oppiminen -

Monikappaledynamiikassa perusajatuksena on mallintaa tarkasteltava järjestelmä erillisinä kappaleina, jotka ovat vuorovaikutuksissa toisiinsa nivelten ja kontaktien kautta. Kappaleista mallinnetaan geometria ja inertia. Kappaleet voidaan mallintaa joustavina tai jäykkinä. Lisäksi järjestelmässä voi olla mallinnettuna toimilaitteet, hydraulinen piiri, kitkamalli, ulkoinen kuormitus jne. Tulokseksi saadaan esimerkiksi kappaleisiin vaikuttavat voimat ja momentit sekä nopeudet ja kiihtyvyydet. MBD-analyysi lisää ymmärrystä järjestelmän dynaamisesta käyttäytymisestä ja mahdollistaa tuotteen nopeamman kehityksen vähentämällä fyysisten prototyyppien määrää.

Monikappaledynamiikka-MBD-taakan nosto
Puomiin kohdistuvien kuormien analysointi taakan noston simuloinnilla

Monikappaledynaamikalla voidaan selvittää monimutkaisen dynaamisen järjestelmän kuormitushistoria tai optimoida järjestelmän dynaamista käyttäytymistä. Lisäksi mallilla voidaan simuloida käyttötilanteita, joiden todellinen testaaminen on hankalaa tai mahdotonta. Alla on muutama esimerkki siitä millaisia laitteita ja ilmiöitä monikappaledynamiikalla voidaan tutkia.

MBD-laskennan hyödyntämismahdollisuuksia:

  • MBD -laskenta osana tuotekehitystä
    Monikappaledynaaminen malli voidaan ajatella virtuaaliseksi prototyypiksi, jota voidaan testata tilanteessa, jossa fyysistä prototyyppiä ei vielä ole.

  • MBD -laskenta ongelmanratkaisussa
    Järjestelmän dynaamisen käyttäytymisen hahmottaminen auttaa ymmärtämään käyttäytymisen syy-seuraus suhteita. Ymmärretään, miksi laite käyttäytyy siten, kuin se käyttäytyy. Perinteisin menetelmin suunniteltaessa esimerkiksi järjestelmän toimivuutta haittaavat resonanssit voivat jäädä havaitsematta mikä voi estää suunnitellun käytön tai pahimmassa tapauksessa rikkoa laitteen.

  • MBD -laskenta kuormitusten selvittämiseen
    Monikappaledynamiikan keinoin dynaamisesti monimutkaisesta järjestelmästä saadaan ulos rakenteisiin vaikuttavat voimat ja momentit, joita voidaan käyttää lähtötietoina FEM -laskennassa.

Monikappaledynaamisten simulointien tyypillisiä tuloksia ovat kappaleiden käytön aikaiset jännitykset, nivelten tai toimilaitteiden (esim. sylinterit) voimat sekä kappaleiden kiihtyvyydet.

Käytössämme on monikappaledynamiikan simulointiohjelma Recurdyn sekä useita mallinnus- ja esikäsittely ohjelmia, esim. SpaceClaim ja Ansys Workbench.

 

Jännitystila hammaskontakatissa.

Puominosturin jännitystila kesken työkierron.

Kutistusliitoksen jännitystila.

Kutistusliitoksen jännitystila.

Puominosturin jännitystila kesken työkierron.

Jännitystila hammaskontakatissa.

 

Stressfield Oy, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta