PALVELUT

TUOTEKEHITYSPALVELUT
KÄYTTÖÖNSOVELTUVUUS
ANALYYSIT
VAURIO- JA LUOTETTAVUUSANALYYSIT
MUUT PALVELUT

TYÖKALUT

LUJUUSLASKENTA (FEM)
VIRTAUSLASKENTA (CFD)
MONIKAPPALEDYNAMIIKKA (MBD)

 

LISÄTIETOA PALVELUISTAMME

Jussi Rinnevalli
(lujuuslaskenta, vaurioanalyysi)
040 548 8131

Katja Lappalainen
(virtaus- ja lämpöanalyysit)
040 026 4935


Suomen Vahvimmat

Nefems member

Liitokset, kontaktit ja törmäykset (MBD)

 

Voimansiirtolinjoja voidaan mallintaa monikappaledynamiikassa monella tarkkuudella. Mallinnustarkkuus tulee valita tarkasteltavan ilmiön mukaan. On tarpeetonta mallintaa tarkastelun kannalta epäoleellisia rakenteita yksityiskohtaisesti. Yksinkertaisimmillaan esimerkiksi vaihde vain muuttaa sisään tulevaa momenttia ja pyörimisnopeutta. Kuitenkin myös vaihteen yksittäisten hammaspyörien ja niiden välisten hammaskontaktien mallintaminen on tarvittaessa mahdollista. Tarkalla mallinnuksella päästään tarkastelemaan hammaskontaktista, jarrutuksesta tai kytkennästä aiheutuvia voimia ja voimalinjan akseleiden vääntövärähtelyjä.

Alla on esimerkki kahdesta joustavasta hammaskehästä, joista toinen on kiinnitetty joustavalla akselilla massiiviseen vauhtipyörään. Hammaspintojen kontakti on välyksellinen. Liikkeelle lähdettäessä vauhtipyörä vastustaa pyörimisnopeuden muutosta ja tämä yhdessä välyksellisen hammaskontaktin kanssa aiheuttaa oskilloivaa käyttäytymistä käynnistyksen yhteydessä. Alla olevassa kuvassa on esitetty hammaskehien jännitysjakauma hammaskontaktissa.

 Hammaskehien jännitystila hammaskontaktissa.

Hammaskehien jännitystila hammaskontaktissa

TAKAISIN

 

Monikappaledynamiikka - akselin vääntömomentti
Akselin vääntömomentti (aikahistoria)
Monikappaledynamiikka - kutistusliitos
Kutistusliitos

Stressfield Oy, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta