PALVELUT

TUOTEKEHITYSPALVELUT
KÄYTTÖÖNSOVELTUVUUS
ANALYYSIT
VAURIO- JA LUOTETTAVUUSANALYYSIT
MUUT PALVELUT

TYÖKALUT

LUJUUSLASKENTA (FEM)
VIRTAUSLASKENTA (CFD)
MONIKAPPALEDYNAMIIKKA (MBD)

 

LISÄTIETOA PALVELUISTAMME

Jussi Rinnevalli
(lujuuslaskenta, vaurioanalyysi)
040 548 8131

Katja Lappalainen
(virtaus- ja lämpöanalyysit)
040 026 4935


Suomen Vahvimmat

Nefems member

Liikkuvat koneet ja koneenosat (MBD)

 

Erityisen tehokkaasti monikappaledynamiikka soveltuu laajojen järjestelmien toiminnan simulointiin ja ymmärtämiseen. Tyypillinen konejärjestelmä on esimerkiksi nostokoneen puomi (kuvassa). Esimerkissä puomit on mallinnettu joustavina kappaleina ja runko sekä sylinterit jäykkinä kappaleina. Osat on nivelöity toisiinsa. Mekanismin lisäksi myös hydraulinen järjestelmä on mallinnettu. Näin malli huomioi hydrauliikan joustavuuden lisäksi mekaniikan ja hydrauliikan vuorovaikutuksen.

 Puominosturin jännitystila kesken työkierron.

Puominosturin jännitystila kesken työkierron.

 Esimerkkityökierrossa kahmaria painetaan maata vasten, jonka jälkeen kuorma nostetaan kyytiin ja puomistoa käännetään 180 astetta. Tuloksina työkierrosta voidaan saada aikahistoriaa

  • minkä tahansa pisteen asemasta, nopeudesta ja kiihtyvyydestä
  • hydraulisen järjestelmän paineista
  • nivelvoimista
  • joustavien kappaleiden jännityksistä

TAKAISIN

Boom time history
Nostopuomin jännitys (aikahistoria)
Monikappaledynamiikka - Nostosylinterin paine
Nostosylinterin paine

Stressfield Oy, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta