PALVELUT

TUOTEKEHITYSPALVELUT
KÄYTTÖÖNSOVELTUVUUS
ANALYYSIT
VAURIO- JA LUOTETTAVUUSANALYYSIT
MUUT PALVELUT

TYÖKALUT

LUJUUSLASKENTA (FEM)
VIRTAUSLASKENTA (CFD)
MONIKAPPALEDYNAMIIKKA (MBD)

 

LISÄTIETOA PALVELUISTAMME

Jussi Rinnevalli
(lujuuslaskenta, vaurioanalyysi)
040 548 8131

Katja Lappalainen
(virtaus- ja lämpöanalyysit)
040 026 4935


Suomen Vahvimmat

Nefems member

VAURIO- JA LUOTETTAVUUSANALYYSIT

- Ennakoitavuus, käyttövarmuus, huoltovälin optimointi -

Yleisimmin VAURIOANALYYSI on käytössä vaurioituneen rakenteen analysoimista. Halutaan selvittää, miksi rakenne vaurioitui ja voidaanko se korjata ja miten? Jos voidaan korjata, niin mikä on korjatun rakenteen arvioitu kestoikä tai suurin mahdollinen huolto/tarkastusväli. Analyysin tavoitteena on tarjota asiakkaalle vastauksia näihin kysymyksiin.

Useimmissa tapauksissa vaurioanalyysissa käytetään työkaluna lujuuslaskentaa (FEM-laskenta). Suuressa osassa tapauksista vaaditaan lisäksi väsymislaskentaa tai murtumismekaanista analyysia. Varsinaisen laskennan lisäksi teemme vauriotarkastuksia vauriopaikalla ja suosittelemme korjaustoimenpiteitä sekä tarvittaessa valvomme korjausta.

LUOTETTAVUUSANALYYSI on eräs vaurioanalyysin muoto. Monessa laitteessa tai prosessissa on osia ja kohtia, jotka vaativat säännölistä huoltoa, vaihtoa tai puhdistusta. Tällöin tavoitteena on yleensä pidentää vaihto-, puhdistus tai tarkastusväliä sekä vähentää suunnittelemattomia seisokkeja. Analyysin tavoitteena voi olla:

  • Kuluvien osien vaihto/tarkastusvälin optimointi
  • Ongelmien juurisyyn selvittäminen
    Juurisyyn selvittämiseksi tarvitaan joskus virtauslaskentaa. Virtauslaskennan avulla voidaan analysoida prosessista laitteistolle aiheutuvia kuormituksia (prosessianalyysi) tai esimerkiksi likaantumista.

 

Lujuuslaskenta - varioanalyysi

Säiliön vaurio (jäykisteet revenneet seinästä irti, väliseinät taipuneet voimakkaasti, ulkovaipassa säröjä). Tehty tarkastus, hätäkorjausohjeet, analyysi, korjaussuunnitelma ja korjauksen valvonta

 

Lujuuslaskenta - varioanalyysi

Lujuuslaskenta - vaurioanalyysi

Tarkastuksessa havaittu vaurio
höyryputkien liitoksessa
(käyttöönsoveltuvuusarviointi)

Stressfield Oy, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta