Nosturien häiriöttömän toiminnan varmistaminen on avainasemassa pyrittäessä keskeytymättömään tuotantoon satamissa, tehtaissa ja energian tuotannossa. Jos nosturin laskennallinen käyttöikä on täyttymässä eikä uusintaan kohdistuvat investoinnit ole mahdollisia, on vaihtoehtona vanhan nosturin käyttöiän jatkaminen.

Stressfield Oy on erikoistunut hitsattujen teräsrakenteiden käyttöiän turvalliseen jatkamiseen. Finn-Advisors Oy on koneturvallisuuden konsultointiin ja tarkastuspalveluihin erikoistunut kotimainen yritys.

Teemme nosturille tarvittavat elinikälaskelmat ja annamme myös toimenpidesuositukset halutun kestoiän saavuttamiseksi. Rakenteiden ja koneistojen tarkastusten sekä jäljellä olevan eliniän määrityksen vaatimien toimenpiteiden kustannus on tyypillisesti 20 000 – 50 000 EUR, mikä on murto-osa uuden nosturin hankintahinnasta.

Asiakkaalta projektin aloitus vaatii ainoastaan näkemyksen käyttöhistoriasta ja nosturin rakennepiirustukset sekä tiedon mahdollisista muutoksista.

  • Nosturin kunto kartoitetaan ajantasaisten standardien sekä viimeisimpien ohjelmistojen avulla.
  • Analyysi tehdään mitatun käyttödatan perusteella. Mikäli dataa ei ole saatavilla, koko nosturin käyttöhistoriaa edustava kuormitushistoria luodaan lyhyen mittausjakson sekä tilastollisten menetelmien avulla.
  • Mahdolliset vauriot ja niiden vaikutus nosturin kestävyyteen huomioidaan.
  • Mikäli nykyisten piirustusten avulla ei saada kattavaa käsitystä nosturin rakenteesta, puuttuvat tiedot saadaan mittauksilla.

Mitatulla käyttöhistorialla saadaan tarkin mahdollinen tieto nosturin kunnosta. Jos saatavilla olevassa tiedossa on puutteita, tarkasteluissa hyödynnnettävä käyttöhistoria saadaan tuotettua lyhyellä mittauksella sekä tilastollisilla menetelmillä.

Stressfield Oy ja Finn-Advisors Oy toimivat yhteistyössä projektin määrittelyssä ja toteuttamisessa käyttäen vain luotettaviksi todettuja yhteistyökumppaneita  (mittaus).

Paras lopputulos saavutetaan yhteistyöllä!

Yhteystiedot:

Jukka Karvonen

jukka.karvonen@stressfield.fi

+358 40 636 2160

www.stressfield.fi

Jukka Laaksonen

jukka.laaksonen@finn-tarkastus.fi

+358 44 729 30 02

www.finn-tarkastus.com