Prosessianalyysi

Tunnetko prosessisi pullonkaulat? Tiedätkö, miten operointi vaikuttaa laitteeseen? Autamme sinua kehittämään prosessisi tuottavuutta, tehokkuutta ja turvallisuutta!

Prosessianalyysin avulla voidaan analysoida tarkasti erilaisten teollisuuden prosessien ja laitteiden toimintaa.

Prosessianalyysin tavoitteena on usein prosessin optimointi, hävikin pienentäminen, lopputuotteen laadun parantaminen tai energian säästö. Kehitystyön tuloksen voi nähdä kustannussäästöinä suoraan tuloslaskelman viimeisellä rivillä.

Prosessilaitteet toimivat usein korkeissa lämpötiloissa ja paineissa ja prosessin toiminnasta saadaan tietoa lähinnä lopputuotteen laadun ja mitattujen paineiden ja lämpötilojen kautta. Tarkempia tietoja tietoa mm. prosessin tehokkuudesta ja tasalaatuisuudesta on hankalaa, ellei jopa mahdotonta saada ilman laskennallista analyysia.

Prosessien tehostamisen kannalta on oleellista ymmärtää, mitä prosessilaitteen sisällä tapahtuu. Tätä ymmärrystä voi lisätä virtauslaskennan avulla. Laskennan tuloksien perusteella voidaan arvioida esimerkiksi seuraavia asioita:

-miten muutokset vaikuttavat prosessin toimintaan

-mitkä ovat kriittisimpiä kohtia prosessin tehostamisen kannalta

-millaisia vaikutuksia muutoksilla on kokonaisuuteen – lopputuotteeseen, hävikkiin tai prosessin energiankulutukseen.

Virtauslaskennan avulla saadaan parempi ymmärrys prosessin tai laitteen toiminnasta. Sillä voidaan mitata asioita, joita ihmissilmä ei pysty havaitsemaan tai joista saadaan vain paikallisesti mitattua tietoa. Tällaisia ovat esimerkiksi lämpöjakauma, paineprofiili sekä virtausnopeudet ja –vastukset.

Pyydä tarjous

Miksi prosessianalyysi kannattaa tehdä?

Kun prosessilaitteen tai prosessin toimintaa optimoidaan oikein analyysin avulla, voidaan saavuttaa mm. seuraavia hyötyjä

  • Prosessilaitteen vaurioitumisen todennäköisyys pienenee, kun prosessista laitteeseen syntyvä kuormitus, esimerkiksi lämpökuorma, optimoidaan sellaiseksi, ettei syklinen kuorma aiheuta väsymisvaurioita. Tällöin laitteen huoltoväliä voidaan usein pidentää, ja seisonta-aikoja minimoida.
  • Prosessin energiatehokkuus nousee. Laite kuluttaa siis vähemmän energiaa aiempaan verrattuna.
  • Laite tuottaa tasalaatuisempaa tuotetta, mikä näkyy reklamaatioiden ja hävikin vähenemisenä sekä tuotanto- ja toimitusvarmuutena asiakkaalle.
  • Laitteeseen syntyvien häiriöiden todellinen syy saadaan selville ja sitä kautta niiden syntyminen voidaan jatkossa estää.
  • Yksinkertaisesti saatte merkittäviä kustannussäästöjä, koska laitteen prosessi on tehokkaampi.

Miksi tilaisit prosessianalyysin meiltä?

Yli 20 vuoden ja 2000 toteutetun projektin antaman kokemuksen myötä useimmat tehtaiden laitteet ja niiden toimintaperiaatteet ovat meille tuttuja. Toimialaosaaminen yhdistettynä laskennalliseen osaamiseen takaa onnistuneen lopputuloksen.

Meillä on osaava talo täynnä mukavia ihmisiä, joiden kanssa on kiva ja helppo tehdä yhteistyötä.

Isot ja tyytyväiset asiakkaat

Yli 20 vuoden aikana olemme olleet haluttu yhteistyökumppani mm. sellu- ja paperiteollisuuden, kaivosteollisuuden ja kemian teollisuuden johtaville toimijoille ympäri Suomea. Näitä yrityksiä ovat mm. Yara, Stora Enso ja Terrafame.

Selkokielistä yhteistyötä

Yhteistyö kanssamme on vaivatonta ja mukavaa, koska puhumme kieltänne. Prosessianalyysiin liittyy paljon alan termistöä, jotka ovat asiaan perehtymättömille tuntemattomia. Sen takia viestimme selkokielisesti ja annamme konkreettisia kehitysehdotuksia.

Nopeaa toimintaa

Olemme tarvittaessa luonasi jo huomenna. Periaatteenamme onkin nopea toiminta, mikä erottaa meidät useista muista alamme yrityksistä. Pääsemme projektin kimppuun alle viikossa.

Pyydä ilmainen tarjous!

Tarjous ei sido teitä mihinkään, vaan sen tarkoitus on helpottaa päätöksentekoanne.

Soita tai laita meille viestiä, niin saatte kehitystyön pikaisesti käyntiin! Kerromme teille, miten voisimme auttaa teitä tehostamaan prosessianne ja myös millaisia tuloksia voitte analyysiltä odottaa. Ehkä siis nähdään jo huomenna?

Katja Lappalainen / 040 026 4935

Pyydä tarjous